Hikmah Ramadan

Sikap Hidup Pertengahan dalam Puasa

<div class="ecae" style=""><p style="text-align: center;">HIKMAH RAMADAN<br> Sikap Hidup Pertengahan dalam Puasa<br> Oleh: H Jazilus Sakhok MA PhD</p> <p>Wakil Katib Syuriyah PWNU DIY dan Wakil Ketua STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta.<span class="ecae-button ecae-buttonskin-none" style="text-align:left"> <a class="ecae-link" href="https://www.krjogja.com/angkringan/hikmah-ramadan-angkringan/sikap-hidup-pertengahan-dalam-puasa/"><span>read more</span></a></span></p></div>

20 Mei 2020
Hikmah Ramadan

Alquran sebagai ‘Mau‘izhah’

<div class="ecae" style=""><p>ALLAH Swt berfirman pada QS Yunus: 57: “Wahai manusia! Sungguh telah datang kepada kamu mau‘izhah (pengajaran dan peringatan) dari Tuhan kamu, syifa’ (obat) bagi apa-apa yang ada dalam hati, huda (petunjuk) dan rahmah (kasih sayang) bagi orang-orang yang beriman.” Pada ayat ini disebutkan empat fungsi Alquran, yakni mau‘izhah (nasehat), syifa’ (obat), huda (petunjuk) dan rahmah (kasih sayang). Artikel singkat ini hanya membahas fungsi Alquran sebagai mau‘izhah.<span class="ecae-button ecae-buttonskin-none" style="text-align:left"> <a class="ecae-link" href="https://www.krjogja.com/angkringan/alquran-sebagai-mauizhah/"><span>read more</span></a></span></p></div>

19 Mei 2020
Hikmah Ramadan

Inspirasi pada Ramadan Covid-19

<div class="ecae" style=""><p><strong>RAMADAN</strong> dalam kondisi Covid-19 boleh jadi dirasa merupakan Ramadan paling tidak terkesan. Sebab kita tidak dapat melaksanakan salat tarawih berjemaah di masjid, tadarus bersama di masjid, takjil bersama di masjid. Boleh jadi nanti ketika lebaran kita tidak akan salam-salaman di masjid atau lapangan selepas salat Idul Fitri, kita tidak saling kunjung bakda salat Idul Fitri, kita tidak dapat bersilaturrahim ke keluarga, dan seterusnya yang biasa dilaksanakan dan merupakan bagian terpenting dari Ramadan dan Idul Fitri dalam hidup kita selama ini.<span class="ecae-button ecae-buttonskin-none" style="text-align:left"> <a class="ecae-link" href="https://www.krjogja.com/angkringan/hikmah-ramadan-angkringan/inspirasi-pada-ramadan-covid-19/"><span>read more</span></a></span></p></div>

18 Mei 2020